RØST - Sauraas
164
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-164,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

RØST

About This Project

Fremtiden på Røst

Røstsamfunnet står i dag i en utfordrende situasjon når det gjelder industriell tilrettelegging og utvikling av det offentlige servicetilbud. På infrastruktursiden er mangelen på næringsarealer og svært dårlige maritime forhold (innseiling, havn og kai) det mest kritiske på kort sikt.
På lengere sikt vil stabil og økt energiforsyning og ny vannforsyning være nødvendig for å sikre en robust næringsutvikling.
Fiskerinæringen har i flere hundre år vært selve fundamentet for Røstsamfunnets utvikling, men nå synes det klart at dette ikke lenger er tilstrekkelig. Den lokale fiskeflåten er blitt betydelig redusert de senere år. Videre er ikke forutsetningene til stede for at industrien kan foreta de investeringer som er nødvendig for å videreutvikles den landbaserte fiskeriproduksjon. Dette er bakgrunnen for at kommunen i samarbeid med Kystverket har igangsatt arbeidet med en større reguleringsplan som kan gi svar på fiskerinæringens behov for nye arealer og forbedret maritim infrastruktur.

Sauraprosjektets intensjoner for Røst er at det skal etableres et

ilandføringsanlegg på Røst

  • Olje og flerfase gass/kondensat ilandføres og (om nødvendig) prosesseres/stabiliseres
  • Gass pumpes ut til eksportrør for gass
  • Olje og kondensat pumpes over Vestfjorden til Saura

 

Forutsetningene fra Røstsamfunnet

  • Etablering av oljevernbase på Røst med lavest mulig responstid i forhold til utslipp og uhell fra passerende skipstrafikk og oljevirksomheten sør og vest for Røst
  • En vesentlig forbedring og utvidelse av dagens innseilings- og havneområde
  • Nytt industriområde med dypvannskai for lokal næringsvirksomhet
  • Stabil energiforsyning med god kapasitet og ny vannforsyning
  • En utbyggingsløsning for Nordland V og VI basert på ilandføring og utstrakt bruk av undervannsinstallasjoner
  • Eventuelle prosessanlegg etableres i tilknytning til kommunalt industriområde, ryddes og overdras vederlagsfritt til kommunen