BODØ - Sauraas
Bodø Havn KF representerer Bodø kommune i etableringen av mulig utvikling av Saura. Bodø Havn har som en av sine strategiske satsningsområder og bidra til og arbeide med havneformål også utenfor kommunegrensen. Satsningen på å utvikle et industri- og havneområde på Saura er derfor ansett som meget gunstig.
Bodø Havn, ilandføring, olje, gass, Saura, Gildeskål, områdeløsning
52
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-52,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

BODØ

About This Project

Bodø Havn KF representerer Bodø kommune i etableringen av mulig utvikling av Saura.

Bodø Havn har som en av sine strategiske satsningsområder og bidra til og arbeide med havneformål også utenfor kommunegrensen. Satsningen på å utvikle et industri- og havneområde på Saura er derfor ansett som meget gunstig.

– Bodø Havn mener det er helt riktig å satse på Saura, understreker adm dir i Bodø Havn Ingvar Mathisen, vel vitende om at han fra kontoret har utsikt til Bodø sitt eget industrihavnprosjekt Lille Hjartøy.

– Kostnadstallene for utviklingen av Lille Hjartøy ligger nå på bordet. Både kostnadsmessig og i tid vil det ikke kunne la seg realisere som industrihavn i overskuelig framtid. Dette er erkjent og derfor er det viktig å få vurdert mulighetene vi har i bodøregionen, og her er Saura i en særstilling, oppsummerer Mathisen.

Bodøregionens rolle

  • Med 25 minutters reisetid til Røst og Saura blir Bodø det personellmessige og industrielle knutepunkt for Nordland VI
  • Et evt. prosessanlegg på Røst vil ha behov for kontinuerlig vedlikehold og modifisering, stor sysselsetting og store industrielle muligheter for Bodø og Saltenregionen
  • Ilandført kondensat kan muligens nyttes til annen industriell virksomhet i området