Saura AS - en områdeløsning for Nordland VI - Sauraas
15350
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15350,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

Saura AS – en områdeløsning for Nordland VI

Saura prosjektet

Saura AS er et selskap eid Bodø kommune, Bodø havn, Gildeskål kommune og Sjøfossen Næringsutvikling. Utgangspunktet er Kystverkets klare påpeking av at Nordfjorden og Saura er det mest egnede industri- og havneområde i Vestfjordbassenget for store industrielle satsinger som vil kreve trafikk av store tankskip.

 

Forretningsideen er å forberede seg på en snarlig oppstart av letevirksomheten på den delen av Nordland VI som ikke skal konsekvensutredes. Dersom det gjøres et væskefunn her antas dette å ville bli ilandført og da vil Saura i Nordfjorden være det naturlige sted for slik ilandføring og en oljeterminal.

 

Saura AS er videre opptatt av å legge til rette for at evt. ilandført kondensat også kan utnyttes til industrielle formål som f.eks. oppdrettsfor. Arealplan­arbeidet for Saura med ovennevnte formål er godt i gang.

 

Strategien har videre vært å bidra til en snarlig løsning for utnytting av olje- og gassressursene på Nordland VI. Dette primært gjennom lokale og regionale prosesser. I den forbindelse er det viktig å få fiskerne til å etablere en egen agenda og fremme egne krav til sameksistens. I den forbindelse er Røst kommune trukket inn i arbeidet som evt. ilandføringssted og som tyngdepunkt i en operativ oljevernberedskap der fiskerne deltar aktivt. En vesentlig oppgradering av havna til dette er nært forestående.

I vår dialog med fiskerne er problemstillinger knyttet til seismikk og motstand mot flytende installasjoner i aktive fiskeområder presentert som de mest sentrale temaer for en fremtidig sameksistens.

Nordnorske premisser

 

For Saura AS er det vesentlig at premissene for
ilandføring og næringsutviklingen blir lagt lokalt.

Ilandføring av olje og gass

– Terminaler for olje/kondensat lokaliseres til steder

– Som gir trygg transport med store tankskip

– Med gode ekspansjonsmuligheter

– Industrielle muligheter skal vurderes

  

Minimale konflikter med fiskeriaktivitet

– Områdeløsninger og samordnet offshorevirksomhet

Norges beste oljevernberedskap

– Minimal responstid
– Aktiv bruk av fiskebåter (ref. Vest-Finnmark)

OD’s premisser for Barentshavet må også gjelde for Lo-Ve

 

 •  Områdeløsninger for å
  • Bedre lønnsomheten
  • Skape økt forutsigbarhet
  • Bedre forutsetningene for ilandføring
 • Infrastruktur som
  • Har stor arealreserve og teknisk kapasitet for utvidelser
  • Er rimelig å bygge ut etappevis etter behov

Trygge seilingsruter og terminalsteder for store tankskip

Vi i Saura prosjektet

Johan Petter Barlindhaug

Styreleder

Gunnar T. Skjellvik

Fungerende daglig leder