Hjem - Sauraas
15892
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15892,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Et industrielt tyngdepunkt i Bodø regionen

Saura AS ønsker å etablere Bodø-regionen som et industrielt tyngdepunkt for utbygging og drift av olje- og gassressursene på Nordland VI. Utgangspunktet er Kystverkets klare påpeking av at Nordfjorden og Saura er det mest egnede industri- og havneområde i Vestfjordbassenget for store industrielle satsinger som vil kreve trafikk av store tankskip.


Gjennom å legge til rette for  Saura-området i Nordfjorden i Gildeskål som ilandføringssted og utskipningsterminal for olje og kondensat ønsker Bodø og Gildeskål kommune også å legge til rette for tilknyttede industrielle aktiviteter på Saura.  


Røst kommune deltar i prosjektarbeidet for å få klargjort om en olje- og gassvirksomhet på Nordland VI  kan bidra til en styrking av Røstsamfunnets forutsetninger for en sunn næringsutvikling og for å oppnå fremdrift i mange års forberedelser med å etablere en
operativ oljevernberedskap for den aktivitet som allerede idag skjer på Helgelandskysten.

Skjermbilde 2015-02-06 kl. 09.21.40

Saura-prosjektets målsettinger:

Legge premisser for åpnet del av Nordland VI

Legge premisser for en evt. Regjeringsbeslutning om oppstart av letevirksomhet på åpnet del av Nordland VI i 2018. Herunder sikre etablering av en operativ oljevernbase på Røst.

Konsekvensutredning

Legge premisser for en konsekvensutredning etter Petroleumsloven om åpning av Nordland V og gjenstående del av Nordland VI.

Plan for Nordland V og VI

Etablere et plangrunnlag som legger til rette for en rask utbygging av lønnsomme olje- og gassfunn på Nordland V og VI

Aktuelt

Her vil vi løpende legge ut de sakene som er aktuelle for Saura prosjektet
Et industrielt tyngdepunkt for utbygging og drift av olje- og gassressursene i Nordland VI.